Image
دکتر محمد پودینه -سرپرست شهرداری زابل

شعارسال 1400

میدان یعقوب لیث زابل

کوه خواجه سیستان (اوشیدا)

جام انیمیشن

رقص شمشیر سیستان

میدان امیرالمومنین (ع)

شهر سوخته سیستان

اخبار شهرداری

بازدید امروز462
بازدید دیروز483
بازدید هفته3191
بازدید کل466846