باعنایت به گذشت یکهفته ازروی کارآمدن مهندس نوری؛بازدیدهای انجام شده ازروند فعالیتهای شهرداری بشرح ذیل میباشد:درراستای همکاری با شهرداری وگسترش و بهبود فضای سبز شهری دکترصوفی و آقای میرمشاورفرمانداربا شهرداردیدارکردند..به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهرزابل مبنی برموافقت درخصوص اجرای طرح ممیزی املاک ...ظهر امروزدکتر کیخا نماینده مردم سیستان درمجلس شورای اسلامی در محل شورای شهرزابل حضوریافتند..صبح امروز مورخه ۹۶/۷/۲۹جمعی از کشتی گیران شهرستان زابل با مهندس نوری شهردار زابل دیدار داشتند..بازدید امروز496
بازدید دیروز783
بازدید هفته496
بازدید کل163218