تسطیح کوچه های: شهید قلنبر9–بسیج 2 -دانشگاه 7-دانشگاه 10 – دانشگاه 18وجام جم 7گزارش عملکرد مقایسه ای واحد فنی وشهرسازی شهرداری در آبانماه سال96 بشرح جدول ذیل میباشد:در مورخه ۹۶/۹/۲۲ جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای سیستان درشهرداری زابل برگزارگردید.صبح امروزخیابان پرستار (باند کندرو بزرگراه جاده زابل به زاهدان) توسط دکتر کردمعاونت عمرانی استانداری افتتاح گردیدصبح امروز دکتر باقر کرد معاونت عمرانی استانداری وهیئت همراه از پروژه های عمرانی شهرداری زابل بازدید کردندبازدید امروز596
بازدید دیروز755
بازدید هفته4405
بازدید کل201315