پیاده روسازی خیابان شهید ژیانی

ترمیم آسفالت معابر؛کوچه ها و خیابانهای مساجد دردهه اول ماه محرم

بتن ریزی پارک محله ای جنب اداره کارواقع در بلوارمدرس

پیاده روسازی خیابان شهید ژیانی

روند اجرای پازل فرش پیاده رو خیابان فردوسی

پیاده روسازی خیابان شهیدباقری جنوبی

تسطیح کوچه دانشگاه ۸ پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری در مورخه ۹۶/۶/۲۹

تسطیح کوچه دانشگاه۶ پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری در مورخه ۹۶/۶/۲۹

شن ریزی کوچه دانشگاه۵ پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری در مورخه ۹۶/۶/۲۹

پیاده روسازی خیابان شهیدباقری جنوبی

تسطیح کوچه دانشگاه۱۸ و آماده سازی برای آسفالت پیرو نشست مردمی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری در مسجد بلواردانشگاه مورخه۹۶/۶/۲۹

پیاده رو سازی تقاطع خیابان پاسداران وخیابان شهید ژیانی

تسطیح خیابان پرستار(باند کندرو بیمارستان امیرالمومنین ع)

کاشت بذر جو در باغچه های بلوار کارگر

شن ریزی و تسطیح کوچه روبروی مسجد محله کاظمیها

ترمیم آسفالت خیابان بعثت از ابتدا تا آرامستان جدی

ترمیم آسفالت کوچه رسالت ۵

ترمیم آسفالت کوچه مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع) میرحسینی  ۳

راه اندازی آبنمای ایستگاه شماره ۳ سازمان آتش نشانی شهرداری زابل

تسطیح و آبپاشی خیابان هامون غربی جهت سهولت تردد عزاداران در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

نصب الاکلنگ در محل پارک محله ای جنب اداره کار واقع در بلوارمدرس

بازسازی سرویسهای بهداشتی پارک یعقوب لیث

تسطیح جاده شیخ آباد

نصب کامل کف پوش های پارک عرفان

تن ریزی بوستان جنب اداره کارواقع در بلوار مدرس برای نصب کف پوش

کد گذاری جهت اجرای بتن ریزی پشت بام اداره شهرداری مرکزی

جمع آوری نخاله های حاصل از اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر

پی کنی جهت اجرای لوله کشی فاضلاب سرویسهای بهداشتی داخل بازار

ایجاد پل در خیابان ولایت جنب ولایت ۸

زیرسازی بوستان واقع در بلوار مدرس(جنب اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی)

کف پوش نمودن بوستان عرفان

آسفالت ترانشه خیابان پهلوان ،جنب مدرسه فرهنگیان

آسفالت ترانشه بلوار مصطفی خمینی (ره) مابین میدان امام رضا ع و خیابان امام خمینی (ره)

جمع آوری نخاله ها و تسطیح اراضی واقع درمیلان هامون 3

ایجاد پل و پیاده رو سازی،تقاطع خیابان بعثت و شهیدباقری

پازل فرش پیاده روههای خیابان فردوسی

اجرای باغچه خیابان شهید باقری جنوبی

خاکبرداری و آماده سازی باغچه های میلان جنب اداره کار جهت کاشت فضای سبز

ایجاد پل در میلان شهید مهرعلی جهانتیغ ۵