بخشی از عیدی کارکنان شهرداری زابل پرداخت شد..

بسمه تعالی بخشی از عیدی کارکنان شهرداری زابل پرداخت شد. با استعانت از پروردگار متعال و اهتمام و توجه ویژه مهندس میر سرپرست شهرداری زابل نسبت به بهبود معیشت و رفاه کارکنان خدوم شهرداری زابل ، روز گذشته(یکشنبه) بخشی از عیدی سال 95 پرسنل سخت کوش و بی ادعای شهرداری زابل پرداخت گردید.