اهالی ساکن درضلع شرقی بلوار امام رضا(ع) /میلان فردوسی غربی و شهید هاشمی نژاد/محله شیخ آباد و...

در پیامهایی جداگانه  ازتلاش شورای اسلامی شهرو شهرداری زابل برای رفع مشکل محلات مذکوربشرح تصاویر ذیل تقدیر نمودند.: