دانشجویان کانون محیط زیست دانشگاه ،در یک حرکت قابل تقدیرباپاکبانان شهرداری به پاکسازی محل تجمع عزاداران پرداختند

این گروه با شعار سیستان سبز در روز اربعین به همراه پاکبانان شهرداری کلیه میادین و اطراف موکب های عزاداران سرور وسالار شهیدان را نظافت و پاکسازی نمودند.

 

«طرح معنوی فرهنگی سیستان پاک»

این حرکت فرهنگی در راستای فرهنگسازی ،در سه مرحله انجام شد:

#مرحله اول

پاکسازی چهار میدان اطراف میدان امام حسین(محل تجمع عزاداران)

#مرحله دوم

اهدای پکیج فرهنگی شامل کیسه زباله ،دستکش ،ماسک و مواد مختصر پذیرایی و تشویق مردم به تمیز کردن محیط اطراف خانه هایشان توسط این پکیج

#مرحله سوم

پاکسازی نهایی محل تجمع

#از همه عزیزانی که در این کار بزرگ مارا همیاری کردند صمیمانه کمال تشکر را داریم

#به امید اینکه فرهنگ

#نه_به_ریختن_زباله

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

باهمکاری : فرمانداری /شورای اسلامی شهر / شهرداری و دانشگاه زابل

#اجراکننده :کانون محیط زیست دانشگاه زابل