درپاسخ به سوالات شهروندان درخصوص علت عدم آسفالت خیابان فردوسی حدفاصل خیابان سعدی و خیابان هیرمند مهندس نوری اظهار داشتند :

باعنایت به اینکه خیابان فردوسی ،حدفاصل خیابان سعدی و هیرمند می بایست آسفالت گردد اما بدلیل عدم تحویل قطعی خیابان مذکور از طرف اداره آب و فاضلاب ،بلاتکلیف مانده و به همین دلیل ، شهرداری تا تحویل خیابان از طرف اداره آب و فاضلاب زابل هیچگونه اقدامی درخصوص زیرسازی و آسفالت خیابان مذکور نمیتواند انجام دهد.