جلسه کمیته برنامه ریزی در مورخه 96/9/6 راس ساعت 9 شب در محل دفتر شهرداربرگزار گردید

در این جلسه که مسئولین  واحدهای مختلف شهرداری حضور داشتند مهندس نوری ضمن تاکید بر پاکسازی کامل شهرزابل از مسئولین حاضردرجلسه خواستند که بصورت جهادی با همکاری شهروندان وانجمنهای مردم نهاد ؛شعار دست دردست هم نهیم به مهر- زابل خود را کنیم آباد را به منصه ظهور رسانند ؛همچنین در خصوص دیوارکشی زمینهای مخروبه دستوراتی صادر نمودند که بموجب این دستور ات اطلاعیه هایی در خصوص دیوارکشی رایگان زمینهای مخروبه و خانه های فرسوده و متروک که محل تجمع معتادین و تجمع زباله ها میباشند ؛از طریق رسانه ها-رادیو شهری ونصب بنر در سطح شهر اقدام فوری صورت پذیرد

.