صبح امروز سرگلزایی رئیس شورای شهر -نوری شهردار ومسئولین سازمانها وواحدهای شهرداری درمراسم9دی شرکت کردند

بزرگداشت روز 9 دی سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت با حضورمدیرکل اداره اطلاعات استان -  فرماندار ویژه - امام جمعه معزز - رئیس شورای شهر-شهردارو مسئولین واحدها و سازمانهای شهرداری و جمع کثیری از فرماندهان و مسئولین ادارات و سازمانهای زابل  در محل مصلی المهدی (عج) زابل برگزار گردید.