برپایی تظاهرات اعتراض آمیز توسط مردم ومسئولین  در محکومیت اغتشاشگران ومنافقین درشهرستان زابل

مراسم راهپیمایی با حضور گسترده مردم دارالولایه سیستان  درمحکومیت فتنه گران؛ درروز  چهارشنبه ساعت 10صبح ازمیدان انقلاب تا چهارراه شهداء برگزار گردید.