همایش شهر ایده آل  در سالن بزرگ خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش  برگزارگردید

مدل های داخلی و خارجی برنامه ریزی شهری و ارایه خدمات شهری در دومین همایش شهر ایده آل با حضور بیش از پانصد نفر از شهرداران و روسای شوراهای شهردر جزیره کیش برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی وامور بین المللی سازمان منطقه آزاد کیش , در این همایش اساتیدی از کشور هلند و ایران موضوعاتی را در زمینه های خدمات شهری , برنامه ریزی شهری , استراتژی اقیانوس آبی در شهرداری ها , اصول ارایه طرح توجیهی فرصتهای سرمایه گذاری و استقرار تاسیسات زیربنایی را برای شرکت کنندگان در این همایش ارایه دادند.

براساس این گزارش دکتر سیکس استاد دانشگاه های هلند در زمینه برنامه ریزی های شهری به تشریحمدل های اروپایی پرداخت و از نحوه شکل گیری این شهرها در حاشیه رودخانه و تاثیرات صنعت بر توسعه و افزایش جمعیت شهرها و برنامه ریزی مدیران شهری بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد شهرهای متوازن , سخن گفت.

همچنین دکتر محمد رضا عاطفی مترجم کتاب اقیانوس آبی که این مدل را بومی ایرانی کرده است تئوری عملیاتی شدن خدمات شهری را به این سبک در شهرداری های کشور با ارایه نمونه هایی از شهرهای لندن و نیویورک عرضه کرد.

دکتر بهرام وهابی یکی دیگر از سخنرانان این همایش نیز طرح توضیحی در رابطه با فرصتهای سرمایه گذاری در شهرداری ها و مشارکت در طرح های عمران شهری را مطرح کرد و سخنران پایانی این سمینار در حوزه استقرار تاسیسات زیربنایی پایداردکتر خواجه نوری بود که مبحث تونل های شهری را در چارچوب آیین نامه ای بیان نمود.

این گزارش می افزاید که یک کارگاه آموزشی در بحث طرح اقیانوس آبی نیز با حضور شرکت کنندگا ن و دکتر محمد رضا عاطفی استاد دانشگاه برگزار شد که در این کارگاه شرکت کنندگان یافته های خود را در این طرح بر مبنای شهرهای محل ماموریت خود توضیح دادند.

لازم به ذکر است همایش شهر ایده آل در سالن بزرگ خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش و در حاشیه نمایشگاهی با همین نام که به مدت 4 روز درمحل سالن نمایشگاه بین المللی کیش در حال برگزاری است , برپا بود.