حقوق ومزایای  و حق بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی پرسنل شهرداری  تا پایان مهرماه سالجاری پرداخت گردید

باعنایت به تعویق ۶ماهه حقوق پرسنل زحمتکش شهرداری در سنوات گذشته ،به حول وقوه الهی و همکاری و همراهی شورای محترم اسلامی شهر و تلاش مسئولین محترم و پرسنل صبور شهرداری ، حقوق ومزایا و حق بیمه پرسنل شهرداری تا پایان مهرماه سال جاری از محل درآمدهای شهرداری پرداخت گردیده است و دوماه معوقه و باقیمانده عیدی سال ۹۶هم تا پایان سال جاری تسویه میگردد.

«روابط عمومی شهرداری زابل»