شهرداری زابل درراستای تحول در سیما و منظر شهری اقدام به گلفرش نمودن میادین سطح شهر نموده است

تاکنون گلفرش میادین امیرالمومنین (ع) - میدان 9 دی به اتمام رسیده است و گلفرش میادین نگاره و امام حسین (ع) در حال انجام کار میباشد و پس از آن میدان انقلاب گلفرش میگردد