صبح امروزشهرداری زابل  آئین درختکاری را با اهداء نهال به شهروندان و کاشت نهال در بلوار ارتش گرامی داشت

دراین حرکت زیبا و در جهت انس با طبیعت شهرداری زابل با مشارکت شهروندان محترم اقدام به کاشت نهال در بلوار ارتش نمودندکه تعداد 700 اصله نهال توسط آقای محمد سنچولی به شهرداری اهداء گردیدکه ایشان در کاشت نهالها هم با شهرداری و شهروندان همکاری نمودند.

گزارش تصویری روز درختکاری از دوربین روابط عمومی شهرداری زابل: