این جلسه در محل دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری  با محوریت همکاری ادارات در ساماندهی دستفروشان سطح شهر برگزار گردید

دراین جلسه که نمایندگان ادارات :مرکز بهداشت-اماکن-دامپزشکی-اتاق اصناف-محیط زیست -متطقه انتظامی- کارشناس اقتصادی فرمانداری ودیگر اعضاحضورداشتند،مصوبات جلسه قبلی مورخه ۹۶/۱۰/۲ که درمحل فرمانداری برگزار گردیده بود،مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

درادامه این جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری زابل اظهارداشتند : با توجه به فرارسیدن ایام عید نوروز حل مشکل سد معبر ودستفروشان از اهمیت خاصی برخوردار میباشد ،درادامه این حلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 ۱-نمایندگان معرفی شده از سوی ادارات در محل شهرداری حضور و با اکیپهای اجرائیات شهرداری نسبت به رفع سد معبر بازار،پیاده روهها و دیکر معابر اصلی اقدام نمایند.

۲-جهت افزایش توان کاری اکیپ سد معبر شهرداری و بازدهی مطلوب ،منطقه انتظامی دونفر ماموربطور ثابت (صبح و بعدازظهر) را جهت همکاری با اکیپها به شهرداری معرفی نماید.

۳- به کلیه اماکن تجاری که با گذاشتن وسایل در پیاده رو ومعبر،ایجاد سدمعبر می نماینداخطاریه کتبی صادر وابلاغ گرددکه در صورت عدم توجه به اخطاریه ها، مالکین مغازه ها شناسایی واز طریق شهرداری ، اداره اماکن و اتاق اصناف اقدامات قانونی دراسرع وقت ،معمول گردد.

 

(روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری زابل)