مهندس نوری شهردار زابل در اقدامی شایسته از میثم سارانی جوان گمنام و خوش آتیه سیستانی که در رشته ورزشی دوومیدانی فعالیت می کند اعلام حمایت کرد

شهردار زابل از جوان گمنام ،مستعد و آینده دار سیستانی


مهندس حمیدرضا نوری شهردار زابل در اقدامی شایسته از میثم سارانی جوان گمنام و خوش آتیه سیستانی که در رشته ورزشی دوومیدانی استقامت ( نیمه ماراتن و ماراتن ) فعالیت می کند اعلام حمایت کرد و تمامی هزینه و مخارج ورزشی وی را پذیرفت .
شهردار زابل که اقدامات قابل وصفی در حمایت از جامعه ورزشی و ورزشکاران  در کارنامه خدمتی خود دارد ، در اقدامی شایسته از میثم سارانی جوان گمنام و خوش آتیه سیستانی که در رشته  ورزشی دوومیدانی استقامت ( نیمه ماراتن و ماراتن )  فعالیت می کند اعلام حمایت کرد و تمامی هزینه و مخارج  ورزشی وی را پذیرفت.
میثم سارانی این جوان برومند و محجوب سیستانی که افتخارات فراوانی را در کارنامه ورزشی خود از جمله ، 3 مرحله قهرمانی دوی صحرانوردی استان سیستان وبلوچستان ، 8عنوان قهرمانی مسابقات دوومیدانی در آیتم های مختلف استانی ، کسب مقام اول مسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزی کشور ، قهرمانی در مسابقات منطقه 6 کشور ، کسب مقام دوم دوی صحرانوردی نوجوانان کشور و … را دارد ساکن شهر ادیمی مرکز شهرستان نیمروز می باشد.
دونده سیستانی برای پوشیدن پیراهن خوش رنگ و ارزشمند تیم ملی  ، عازم اردوی آماده سازی در ارتفاعات شهرستان رامسر می باشد تا با تکیه بر حمیت خویش و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان رشته ورزشی دوی استقامت و آمادگی کامل ، در مسابقات انتخابی تیم ملی که اردیبهشت ماه سال جاری در شیرازبرگزار می گردد ،با پیراهن شهرداری زابل  شرکت نماید.