22 اسفند گرامیداشت روز شهدا  بعدازظهر امروز با برگزاری مراسمی در حسینیه گنجینه شهدای زابل و غباروبی مزارشهدا صورت پذیرفت

مراسم گرامیداشت روزشهدابعدازظهرامروزدرحسینیه گنجینه شهدای زابل باحضورامام جمعه محترم زابل ،جمعی ازمسئولین ،رئیس واعضای شورای شهرزابل ،خانواده معززشهداوجمع کثیری ازمردم برگزارگردید