مراسم کلنگ زنی پروژه احداث بلوار و میدان  ورودی شهرزابل صبح امروز با حضور فرماندار ویژه زابل /فرماندهی منطقه انتظامی /شهردار زابل /رئیس اداره راه و شهرسازی و شماری از مسئولین شهرستان زابل برگزار گردید

شهردارزابل دراینخصوص اظهارداشت:

پروژه احداث  ورودی شهرزابل در روبروی اداره منابع طبیعی شامل بلوار شهید نوری و میدان رستم بااعتباری بالغ بر 38 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری شهرداری و اعتبارات تملک دارایی استان تامین میگردد.

این پروژه با هدف و ضرورت اجرای طرح زیباسازی ورودی شهر و جلوگیری از تصادفات علی الخصوص در مقابل بیمارستان امیرالمومنین(ع) برنامه ریزی گردیده است .