همایش سازماندهی گردان بیت المقدس حوزه ادارات شهرستان زابل پیش از ظهر امروزدرمحل حسینیه شهیدین مصلی المهدی (عج) شهرستان زابل برگزار گردید

در این همایش که  با حضور جمع کثیری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پایگاههای بسیج ادارات شهرستان زابل  برگزارگردید آقای موسی خمری شهردارزابل بعنوان فرمانده گردان بیت المقدس بسیج ادارات شهرستان زابل معرفی گردید همچنین دراین مراسم ؛  رده بندی گردان بیت المقدس از طرف بسیج ادارات شهرستان زابل انجام و اعضای ارکان گردان؛فرماندهان گروهها و دسته ها مشخص گردید.


قابل بذکر است پیشتر از این جبیب الله راهداری معاون فرمانداری شهرستان زابل ؛ فرماندهی گردان بیت المقدس بسیج ادارات شهرستان زابل را برعهده داشته است .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل