از آنجائیکه مسیر میدان یعقوب لیث تا بیمارستان امیرالمومنین (ع) جزو محدوده شهری میباشد لذا بمنظور کاهش میزان تصادفات پروژه بلوار شهید نوری در دستور کار شهرداری زابل قرار گرفت که  اززمان آغازعملیات تا کنون 15 درصد از کل پروژه انجام گردیده است .