صبح امروز مورخ 98/4/19 کارگران فضای سبز شهرداری ؛لباس فرم مخصوص کار خودرا تحویل گرفتند 

شهردارزابل در ساعت اولیه صبح امروز ضمن عرض خداقوت به پرسنل زحمتکش و ارجمند فضای سبز شهرداری  از آنان خواست تا جایگاه خدمتی و کار خود درراستای خدمات رسانی به شهروندان محترم را  بیش از پیش ارج نهاده و سعی نمایند با رفتار و کردار مطلوب ، رضایت مردم را به نحو احسن  جلب نمایند..همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زابل صبح امروز ضمن عرض خداقوت به پرسنل فضای سبز از آنان خواست تا باتعهد بیشتر نسبت به امورات محوله درراستای خدمت به شهروندان فهیم شهرزابل ؛ گام برداشته و رضای خداوند و خلق خداراسرلوحه کارهایشان قرار دهند.