در پیش از ظهر مورخه ۹۸/۴/۱۹ اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار ومدیران شهرداری زابل با دادستان جدید زابل  دیدار داشتند

دراین دیدار حاضرین ضمن عرض تبریک انتصاب جناب آقای ایرج جهانتیغ فردبعنوان دادستان زابل؛ برای ایشان در جایگاه مدیریتی دادستانی شهرستان زابل؛ آرزوی موفقیت نمودند.