درراستای ساماندهی دستفروشان،شهرداری زابل درنظردارد جهت رفع معضلات بهداشتی و ترافیکی خیابان هیرمند و بلوار ارتش که تبدیل به یکی از نقاط حادثه خیز شهرگردیده است

نسبت به ساماندهی و انتقال دستفروشان این منطقه به غرفه های موجود در خیابان هیرمند،اقدام نماید .

-در همین راستا عصر 98/5/14 با همکاری نیروی انتظامی،پلیس راهور معاونت خدمات شهری و مسئول اجرائیات شهرداری؛  نسبت به صدور اخطاریه به دستفروشان اقدام که در صورت عدم توجه به اخطاریه ها ،راسا نسبت به جابجایی دستفروشان اقدام میگردد.