شهرداری زابل  بمنظور بهسازی آس باد واقع در میدان یعقوب لیث از  شهروندان محترم ، دعوت به همکاری می نماید

علاقمندان و صاحب نظران محترم  میتوانند ایده های خودرا بصورت مکتوب یا از طریق سامانه های ارتباط مردمی و پیشنهادات در سایت رسمی شهرداری زابل به آدرس zabol.ir همراه با نام ونام خانوادگی و شماره تماس، ثبت نموده، تا اقدامات بعدی  جهت انجام کار صورت پذیرد.

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهردارزابل