احداث بلوار شهید نوری با پیشرفت فیزیکی 90% حدود3700متر (4km) جدولگزاری انجام گردیده است وبراساس اعلام معاونت عمران و شهرسازی شهرداری زابل ؛ روند احداث این بلوارادامه دارد..