دادستان شهرستاان زابل بهمراه شهردارزابل از روند عملیات احداث بلوار شهید نوری بازدید نموده و ضمن عرض خداقوت به  عوامل اجرایی این پروژه  که سهم بسزایی در کاهش تصادفات دارد بر تسریع در روند اجرای کار؛ تاکید نمودند..