نمایشگاه دفاع مقدس شامگاه ۹۸/۷/۱ با حضور فرماندار؛سردار آبسالان فرمانده قرارگاه شهید هراتی سیستان ،شهردار و مسئولان منطقه

در پردیس دانشگاه زابل افتتاح گردید.

در مراسم افتتاحیه ، خمری شهردارزابل بهمراه کلیه معاونین ،مدیران و پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته ،حضورداشتند..