براساس اعلام اداره درآمدهای عمومی شهرداری زابل ،به منظور رفاه حال همشهریان عزیزو درراستای یکپارچه سازی عوارض خودرو

شهرداری زابل با اتصال به سامانه ملی ؛ اقدام به برون  سپاری آن به دفاتر پیشخوان ، نموده است .

شهروندان محترم میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به پرداخت عوارض خودرو اقدام نمایند .

آدرس دفاتر پیشخوان درسطح شهرزابل :
۱_ خیابان امام خمینی(ره) بالاتر از چهار راه شهربانی.
۲_ خیابان امام خمینی (ره) روبروی مخابرات مرکزی.
۳_ خیابان طالقانی نرسیده به چهار راه زهک روبروی بانک ملی.
۴_کوچه مصلی دفتر پیشخوان پیام .