مقام معظم رهبری: رسانه ها نباید مردم را نسبت به مسئولین بدبین کرده و شایعه پراکنی کنند . ۹۶/۵/۱۷

پاسخ  مطلب منتشر شده در کانال گندم خبر :

✅ با عنایت به رسالت رسانه ها در آگاهی جامعه براساس واقعیتها و مستندات موجود و پرهیز از نشر اکاذیب بدون جستجو و بررسی صحت و سقم  مطالب ،مواردی در خصوص مطلب منتشر شده جهت تنویر افکار عمومی، اعلام میگردد.

✅ در طول یکسال که  از تصدی شهردار فعلی میگذرد ضمن رایزنی و تدابیر اندیشیده شده  با سازمان تامین اجتماعی کل کشور و استان  از کل بدهی بیست میلیاردتومانی شهرداری به تامین اجتماعی که جمعا مربوط به سنوات گذشته بوده است و به مبلغ فوق الذکر ماهیانه مبلغ ۴۰۰میلیون تومان هم بابت تاخیر وتادیه ، اضافه میشده،جمعا مبلغ ۶میلیارد تومان بخشودگی جرایم گرفته شده و الباقی ماهیانه مبلغ ۵۰۰میلیون تومان علیرغم  مشکلات مالی موجود شهرداریها ،تقسیط گردیده است که الحمدالله پرسنل شهرداری درطول یکسال گذشته مشکلی بابت تمدید دفترچه های درمانی خود، نداشته اند .

✅ ضمنا دررابطه با پرداخت بیمه خدمات درمانی همکاران بازنشسته هم ،با توجه به مشکلاتی که ازسالهای گذشته  وجود داشته  ، طی این یکسال ،مرتفع گردیده است .

✅ علی ایحال شهرداری زابل از رسانه های فرهنگمدار انتظاردارد، با قلم خود در مسیر تعهد، آگاهی و روشنگری شهروندان ، گام برداشته بطوری که ابتداعٱ ،صحت و سقم مطالب را از مسئولین ذیربط، سؤال نموده و سپس نسبت به نشر آن،اقدام نمایند .روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل