صبح ۹۸/۸/۱۶ مدیران و پرسنل شهرداری زابل طبق برنامه ریزی انجام شده ، نسبت به پاکسازی و تسطیح اراضی ورودی شهر

ازسمت بلواردانشگاه که محل انباشت زباله ، ضایعات و نخاله های دپو شده بود،اقدام‌نمودند.

این اقدام دردیگر ورودیهای شهر هم ،صورت می پذیرد.