-شامگاه مورخه ۹۸/۸/۱۸ اهالی ساکن در میلان ۹بلوار آیت الله بختیاری و محله شیخ آباد با حضور درسالن نمازخانه شهرداری

از اقدامات شورای شهر وشهرداری جهت آبادانی محلات فوق الذکر ،تقدیر و تشکر نمودند .

-دراین دیدار که اعضای شورای اسلامی ،شهردار و شهروندان محترم محلات مذکور حضور داشتند ،رئیس شورای شهر،شهردار و حاج آقای نوری یکی از روحانیون ساکن در محلات مذکور، در خصوص نقش مشارکت شهروندان در تغییر چهره شهر ،سخنان مبسوطی بیان داشتند .