با عنایت به ادامه عملیات پاکسازی ورودیهای شهرزابل ؛ این عملیات در حال حاضر در مسیر ورودی  زابل -زاهدان توسط اکیپ عملیاتی دستگاههای اجرایی درحال انجام میباشد.

عملیات پاکسازی محور ورودی زابل به زاهدان توسط مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان زابل با مشارکت و محوریت فرمانداری زابل ،شهرداری زابل و سازمان آتش نشانی زابل  ،فرمانداری هامون ،اکیپ وحدت حمل و نقل جاده ای ،اداره آب و فاضلاب شهری ،آموزش و پرورش ،شهرداری محمدآبادو انجمن حامیان توسعه سیستان بمنظور ترویج و تشویق شهروندان گرامی برای مشارکت بیش از پیش در امر پاکسازی و زیباسازی معابر؛ در حال انجام میباشد

-این اقدام شایسته کماکان ادامه دارد.

دست دردست هم نهیم به مهر
زابل خود را کنیم آباد.