با عنایت به  اهمیت پاکسازی  مبادی ورودی شهرزابل ؛ صبح امروز 98/8/25 شهردارزابل از چگونگی انجام کار بازدید نمودند.

دراین بازدید ؛ شهردار زابل ضمن عرض خداقوت به عوامل زحمتکش این اقدام شایسته ؛ از آنان خواست بر کیفیت انجام کار اهتمام ورزیده تا  در چهره ی ورودی های شهر زابل تغییر چشمگیری ایجاد شود.