دراولین روز از هفته بسیج ،صبح امروز ۹۸/۸/۳۰ یادواره شهدای بسیج ادارات حوزه شهید باهنر شهرستان زابل با حضور امام جمعه معزز زابل ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زابل و

معاونین ایشان ،شماری از مسئولین ادارات شهرستان زابل ،اعضای شورای شهرو مدیرلن و پرسنل شهرداری زابل در محل سالن نمازخانه شهرداری زابل برگزار گردید.

-دراین یادواره از خانواده شهدای شاغل در شهرداری زابل تجلیل ،بعمل آمد.