براساس گزارش معاونت خدمات شهری شهرداری ؛با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و وقوع بارش های احتمالی، حسب مصوبه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ،شهرداری زابل بمنظور هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر ، علاوه بر لایروبی انهار طبق برنامه کاری روزانه ،نسبت به افزایش دو اکیپ ویژه جهت لایروبی انهار معابر اصلی و نقاط بحرانی سطح شهر ،اقدام که این برنامه در حال انجام است.
-از شهروندان محترم تقاضا میگردد از ریختن ،زباله ،ضایعات و نخاله در جوی های  سطح شهر ،خودداری نمایند.