حسب اعلام معاونت عمران و شهرسازی شهرداری ؛پروژه جدولگذاری بلوار دانشگاه با متراژ 610متر و اعتباری بالغ بر 1154000000ریال و پروژه بازسازی ؛ اصلاح هندسی و تملک حاشیه میدان کارگر و بلوار شهید حیدر شهرکی با متراژ 2800مترمربع و اعتباری بالغ بر 000/000/000/11 ریال؛ آغاز گردید.