جلسه ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل که در محل سالن جلسات فرمانداری زابل برگزارشد شهردار زابل بعنوان دبیر ستاد، دیگر مسئولین ادارات بعنوان اعضای ستاد و معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان حضورداشتند،مصوبات جلسه قبلی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین برنامه های آتی و گزارش برنامه های اجرایی در محلات هدف توسط ادارات عضو ستاد هم توسط مسئولین ادارات، ارائه گردید.