حسب اعلام رئیس اداره موتوری شهرداری زابل ؛درراستای رفع مشکلات خدمات شهری شهرداری زابل ، دو دستگاه خودروی ایسوزو جهت استفاده در امورات خدمات شهری ،با اعتباری بالغ بر ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ،تبدیل به احسن گردید.

-یکدستگاه ایسوزو به لجن کش جهت لایروبی  و یکدستگاه  ایسوزو به کمپرسی جهت جمع آوری آبهای سطحی شهرزابل ،تجهیز گردید .