درراستای برگزاری مسابقات فوتسال جام  ادارات شهرستان زابل ،مسابقه دوستانه ای بین تیم فوتسال شهرداری زابل و تیم فوتسال هنگ مرزی زابل در سالن ورزشی سیستان ۲ برگزار گردید که نتیجه این مسابقه به نفع تیم فوتسال شهرداری زابل ،خاتمه یافت .

-ضمن تقدیر وتشکر از هماهنگیهای بعمل آمده فی مابین مربیان وبازیکنان این تیمها ،خصوصا تیم فوتسال هنگ مرزی و شهرداری زابل  ،منتظر برگزاری مسابقات جام فوتسال ادارات شهرستان زابل هستیم ..