درآستانه فرارسیدن عید نوروز باستانی همزمان با سالروز میلاد باسعادت مولود کعبه حضرت علی(ع) وروز پدر، لباس فرم کار پاکبانان زحمتکش و ارجمند  شهرداری زابل ،به آنان تحویل گردید .