اقدامات شهرداری زابل حسب مصوبات شورای اسامی شهرزابل  درراستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بشرح ذیل میلاشد:

- خرید ده دستگاه سمپاش جهت ضدعفونی نمودن مکانهای مورد نظر.
_تنظیف و ضدغونی نمودن محوطه شهرداری مرکزی و دفاتر و سالن های تردد شهروندان محترم
_ تنظیف و ضدعفونی نمودن معابر ،چهارراهها و جوی ها ی سطح شهر و ملزومات واقع درخیابانها از قبیل صندلیها، عابر بانکها و دستگیره ها
_تنظیف و ضدعفونی نمودن شهرداری های نواحی دوگانه
_ تنظیف و ضدعفونی نمودن مسیرهای پرترددشهروندان در سطح شهر ،از میدان امیرالمومنین ع تا چهارراه شهدا ،از میدان انقلاب تا چهارراه شهدا، خیابان بعثت ‌چهارراه دکتری و میادین و بلوارهای دیگر سطح شهر،
_تنیظیف و ضدعفونی نمودن بازار مرکزی زابل
_ تعطیل نمودن جمعه بازار
_ تعطیل نمودن پایانه های مسافربری
_تنظیف و ضدفونی نمودن اداره موتری(نقلیه ) شهرداری
_ گندزدایی و ضد عفونی نمودن مخازن زباله سطح شهر در چندین مرحله متوالی .
_ گندزدایی و ضدعفونی نمودن  پارکها ، وسابل بازی کودکان و وسایل ورزشی موجود در پارکها ،
_ همکاری با دانشکده علوم پزشکی جهت عملیاتی نمودن توصیه های ایمنی جهت مبارزه با انتشار ویرس کرونا درسطح شهرزابل .
_ نصب پلاکارد توصیه های بهداشتی جهت مبارزه با ویروس کرونا در میا دین اصلی شهر .
_ پخش ویدئو کلیپهای ویژه چگونگی مبارزه با ویروس کرونا ازطریق تلویزیونهای شهری .
_تهیه و انتشار تراکت های ویژه راههای جلوگیری از انتشار ویروس کذونا ،در تابلو اعلانات و در بین مراجعین .
_ همکاری با فرمانداری زابل جهت اطلاع رسانی درسطح شهر و درخواست از مردم جهت ماندم در خانه
=تهیه و توزیع مسک و دستکش و الکل در بین پرسنل ستادی و پرسنل خدمات شهری شهرداری
_گندزدایی و ضد عفونی نمودن اتوبوسهای خط واحد شهری و تاکسی ها درون شهری.
_ضدعفونی نمودن وسایل اداری موجود در شهرداری مرکزی و نواحی دوگانه وسازمانهای وابسته به شهرداری زابل
= ضدعفونی نمودن محوطه و دفاتر شورای اسلامی شهرزابل
_ جمع اوری دستفروشان سطح شهر و ضدعفونی نمودن مکانهای مورد نطر.
_صدور اخطاریه جهت تجمع ننمودن در ارامستانها  پنجشنبه اخرسال .
- مسدود نمودن راههای منتهی به بازارمرکزی پس از تعطیلی بازار زابل .
_چاپ و نصب پلاکاردهای هشداردهنده جهت تعطیلی بازار ؛پارکها؛آرامستانها ومکنهای عمومیپ

-عملیاتی نمودن هشدارهای مربوط به بیماری کرونا

-ضد عفونی نمودن  دفاتر آژانس 1831،1611،خودروها و وانت بارهای تحت نظارت تاکسی های درون شهری توسط سازمان حمل و نقل شهرداری زابل..طریق بلندگو در سطح شهر..

-ضد عفونی نمودن وسایط نقلیه عمومی، تاکسی‌ها، خودروها و ایستگاه پلیس راهور توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زابل

-حسب مصوبه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و مصوبات ستاد مبارزه باکرونا و درراستای مبارزه با انتشار بیماری کرونا ، کلیه معابر سطح شهر بطور متوالی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ،شستشو و ضد عفونی میگردند.
-ضد عفونی نمودن وسایط نقلیه عمومی و  تاکسی‌ها، تحویل دستکش به رانندگان تاکسی و ضد عفونی نمودن ساختمان سازمان حمل و نقل شهرداری زابل.

-تحویل ماسک به پاکبانان و پرسنل خدمات شهر و عمران