قابل توجه شهروندان محترم :از آنجایی که مناطق حاشیه شهر و روستاهای اطراف به محدوده شهرزابل اضافه گردیده لذا خدمات رسانی مناطق فوق الذکر هم بر عهده شهرداری زابل میباشد و باتوجه به حجم بالای زباله ها و عدم رعایت ازسوی بعضی از شهروندان محترم ،پاکسازی و جمع اوری زباله  ناحیه ۱و۲درسه شیفت انجام میشود.

-از شهروندان محترم تقاضا میگردد به جهت رعایت اصول بهداشتی ،زباله ها را براساس برنامه زمانبندی شده برای هرناحیه ( روزهای زوج یافرد) به پاکبانان پیک بهداشت تحویل و از قراردادن پلاستیکهای زباله  در اطراف مخازن زباله یا معابر خودداری  که توسط زباله گردها پخش و چهره نامطلوبی را درمعابر ایجاد مینماید.

قابل بذکر میباشد : ساعات جمع آوری زبله های خانگی از ساعت 17 لغایت 23 میاشد و پس از آن مخازن زباله درسطح شهر تخلیه  پاکسازی میگردد.