شهردارزابل در پیامی بشرح ذیل  آغاز سال نو و فرارسیدن بهار طبیعت را به شهروندان عزیز شهرستان زابل تبریک و شادباش گفته  و در سال پیش رو برای تمام ملت شریف ایران خصوصا شهروندان شهرستان زابل سالی توام با عزت و سربلندی همراه با سلامتی و آسایش آرزو کردند.

🔹آغاز سال جدید ، موسم تجدید عهد ما با بهار و بهار آفرین است و پیوند دوباره با آرمان ها و آرزوهایمان.

🔹بهار فصل نو شدن و تولد دوباره است و نوروز نشانه آغاز است و تحول ، نوروز همچنین برای ما الگویی از همدلی و مهربانی به عنوان تنها رمز پیروزی و بهروزی است. زابل با همدلی و همبستگی ، سختی ها و مصایب فراوانی را پشت سر گذاشته است شهروندان صبوراین خطه با وحدت و همدلی توانسته انددر طول قرن ها و اعصار گذشته بارها از هویت ملی و اسلامی خود در برابرآسیب ها و تهدیدات بی شمار دفاع کرده و از تمدن بزرگ و تاریخ ساز خود با رشادت و آگاهی پاسداری نماید.

🔹اینجانب در این عید سعید باستانی با امید به فردایی بهتر و بهاری پربارتر ، بر آستان آفریدگار یگانه سر به سجده شکر می گذاریم و فروتنانه از او طلب نموده  که بیماری فراگیر کرونا را از حوالی و جان مردم دور نماید .

«یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل و النهار ، یا محول الحول و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال..

 

خمری - شهردارزابل