شورای اسلامی شهرزابل در خصوص بررسی روند کار کمیته انضباطی شهرداری زابل ، تشکیل جلسه داد.

این جلسه که  بعدازظهر ۹۷/۲/۱۷ در سالن جلسات شورای شهربا حضور  اعضای شورای اسلامی ، شهردار ،رئیس  اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیته انضباطی شهرداری زابل برگزارشد ،روند کارکمیته انضباطی شهرداری ،مورد بررسی ،بازنگری ،بحث و تبادل نظر قرار گرفت.