کمپین زباله نریزیم به همت کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر و شهرداری زابل و باهمکاری جمعی از بانوان در شهرستان زابل برگزارگردید

-این کمپین که به همت کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر و با همکاری شهرداری زابل و جمعی ازبانوان فعال  اجتماعی  با هدف  فرهنگ سازی جهت حفظ نظافت و پاکیزگی محیط زندگی ، راه اندازی گردید ،صبح امروز ۹۹/۵/۲۰  در بلوار کارگر شهرستان زابل بصورت پایلوت توسط بانوان اجرایی  و در دیگر بلوارهای سطح شهر هم کماکان ،ادامه خواهد داشت ..

-مهندس شهلا رضوانی مسئول کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر ،ضمن تقدیر از بانوان محترمه که دراین کمپین حضور داشتند از شهروندان محترم، تقاضا نمود کمافی السابق با خادمین خود در مجموعه شورای اسلامی شهر وشهرداری همکاری نموده و با تحویل بموقع زباله به پیک بهداشت هر محله به شعار (شهرماخانه ما)، جامه عمل بپوشانند .