میز خدمت درمصلی المهدی(عج) شهرستان زابل جهت دیدار چهره به چهره با شهروندان محترم و پاسخ به درخواستهای آنان ،برقرار شد

 -در راستای این اقدام مؤثر ،صبح  جمعه۹۹/۷/۱۸ قبل از برگزاری نمازجماعت ،شهردار زابل بهمراه رؤسای  نواحی دوگانه،معاون عمران و شهرسازی ومدیران سازمانهای تابعه شهرداری در جمع نمازگزاران حضوریافته ، ضمن دیدار چهره به چهره و بدون واسطه ،سوالات شهروندان در خصوص مسائل شهری شهرستان زابل را استماع  و در خصوص موارد و درخواستهای مختلف مطرح شده از سوی شهروندان محترم ،دستور بررسی و رسیدگی دادند .