-کلیه عوارضات شهرداری زابل از هم اکنون بصورت اینترنتی قابل پرداخت میباشد

مهیار میر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری زابل در اینخصوص اظهارداشت :با عنایت به فراگیرشدن بیماری کرونا و به جهت رفاه حال  شهروندان فرهنگمدار شهرزابل ،شهرداری زابل پیگیریهای لازم جهت پرداخت کلیه عوارضات شهرداری از طریق  درگاههای الکترونیکی را در دستو کار خود قرار داد..

ایشان افزود : شهروندان محترم میتوانند منبعد کلیه عوارضات شهرداری را در راستای عمران و آبادانی شهرمان  از طریق اینترنت و از داخل منزل هم  پرداخت  تا از این طریق شهرداری را یاریگر باشند..