معاون خدمات شهری شهرداری زابل در خصوص چگونگی جمع آوری زباله سطح شهر؛گزارشی بشرح ذیل ارائه دادند:

-جمع آوری زباله های محلات حاشیه شهر زابل روزانه  و دیگر محلات سطح شهر بصورت شبانه  انجام میشود.

-مهندس خزائیان معاون خدمات شهری شهرداری زابل  درخصوص جمع آوری زباله های سطح شهر زابل اعلام داشت : ،روزانه حدود ۷۰تن زباله  با خودروهای پیک بهداشت از سطح و محلات حاشیه شهر ،جمع آوری میگردد که به جهت رفاه حال شهروندان محترم و به دلیل عدم روشنای محلات حسین آباد،اسلام آباد،حسن آباد،خیابان ولایت(قاسم آباد) ،محمد آباد،خیابان بهار(سیاهمرد)،بلوار ارتش(روستای سرحدی) زباله ها بصورت روزانه جمع آوری و دیگر محلات سطح شهر براساس برنامه زمانبندی شده در هفته ای سه روز از ساعت ۱۷ آغاز میگردد .

همچنین ایشان افزود: زباله ها پس از بارگیری درایستگاه موقت میانی در  محل محوطه کارگاه عمران شهرداری تخلیه و پس از آنجا به محل ایستگاه پایانی واقع دررامشار انتقال واز آنجایی که  ایستگاه میانی زباله ها  توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان درحال آماده سازی میباشد و ناچارا زباله ها در محل کنونی(محوطه کارگاه عمران شهرداری) تخلیه و روزانه از آن محل به ایستگاه پایانی واقع در رامشار انتقال می یابد ،معهذا از آنجائیکه روزانه محل مورد نظر پس از انتقال زباله ها، پاکسازی میگردد، استشمام بوی نامطبوع در هنگام بارگیری زباله ها جهت انتقال از ایستگاه میانی به ایستگاه پایانی ،میباشد.همچنین ایشان از پاکسازی و گندزدایی وآهک پاشی ایستگاه میانی زباله خبرداد و بیان داشت : محل تخلیه زباله ها در محوطه کارگاه عمران بطور کامل گندزدایی گردید .

همچنین در بازدیدهای صورت گرفته توسط دادستان و جانشین دادستان زابل ؛نماینده محیط زیست ونماینده مرکز بهداشت بهمراه شهردار ؛معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری ؛ معاون خدمات شهری شهرداری وروسای نواحی دوگانه شهرداری؛ رئیس اداره موتوری شهرداری و مدیرعامل سازمان پسماند شهرداریهای منطقه سیستان از محل ایستگاه موقت میانی زباله درمحوطه کارگاه عمران ؛ ابراز رضایت نموده و اززحمات شهرداری تشکر کردند.

معاون خدمات شهری شهرداری ازشهروندان محترم درخواست نمودبه جهت همکاری در راستای خدمات رسانی بهتر و حفظ بهداشت محیط زیست محل زندگی خود ،زباله های خانگی را درساعت مقرر براساس زمان حضورپیک بهداشت هرمحله به پاکبانان محترم ،تحویل و اگر زباله شهروندی بهردلیلی جاماند ،با تلفن ۱۳۷ شهرداری تماس حاصل تا سریعا نسبت به رفع مشکل ،اقدام گردد.