شهرداری زابل علاوه بر آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر فعالیتهای عمرانی بشرح ذیل هم دردست اقدام دارد:

-آماده سازی وزیرسازی چهارراه کارگر،ابتدای بلوار شهیدحیدر شهرکی جهت انجام عملیات آسفالت.
 
-بهسازی و جدولگذاری سی متری میدان یعقوب لیث و بلوار ترمینال در راستای طرح ساماندهی ورودی های شهر.

-سنگ فرش پیاده روی خیابان طالقانی با مشارکت شهروندان و همکاری شهرداری .

-نصب سرعت گیرهای بلوار شهید نوری قبل از بیمارستان امیرالمومنین (ع) و پل هوایی.لاین رفت و برگشت.

-آماده سازی غرفه در محل پارکینگ قبلی شهرداری جهت ساماندهی دستفروشان.