با هدف ساماندهی دست فروشان ، شهرداری زابل در حال احداث غرفه هایی در محل پارکینگ سابق شهرداری واقع در خیابان شهید پهلوان می باشد

برهمین اساس دکتر خمری بهمراه رئیس شورای اسلامی شهرزابل از محل احداث غرفه ها بازدید وآخرین اقدامات صورت گرفته مورد بررسی و  ارزیابی قرار گرفته و بر تسریع در اتمام این پروژه تاکید شد.